Pravila nagradnog natječaja ljekarne - Biorela

Najjača obitelj dobrih* bakterija

Pravila nagradnog natječaja ljekarne

za Ljekarne i Spec.prodavaonice na malo lijekovima i medicinskim proizvodima

„Uskrs u našoj ljekarni“

 Članak 1

Nagradni natječaj „Uskrs u našoj ljekarni“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba limitiranog pakiranja Biorela Choco Multi Kids Zeko.

Sudionici u natječaju su Ljekarne i Specijalizirane prodavaonice na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (u daljnjem tekstu Natjecatelji).

Članak 2

Svi Natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su poslana putem pošte te na mail adrese Natjecatelja zajedno s pozivom za sudjelovanje u natječaju.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi Natjecatelji s teritorija Republike Hrvatske koji u svom asortimanu imaju minimalno 5 proizvoda Biorela Choco Multi Kids Zeko

Članak 4

Nagradni natječaj će početi 25.3.2019. i trajat će do 28.4.2019. do 23:59 sati. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na sljedeći način:
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je unutar prodajnog prostora na kreativan način izložiti proizvode Biorela Choco Multi Kids Zeko, poslikati te sliku poslati na adresu milsing@milsing.hr

Predstavnik Organizatora ima pravo obići prijavljene Natjecatelje te i sam fotografirati izložene proizvode.

Članak 5

Za prijavu je potrebno napraviti sljedeće korake:

  1. Upoznati se s Pravilima natječaja dostupni na www.biorela.hr te poslani putem pošte na adrese svih ljekarni i spec.prod. u HR
  2. Fotografirati izložene proizvode
  3. Fotografiju i kontakt podatke poslati na milsing@milsing.hr  zaključno s 28.4.2019. Natjecatelj može sudjelovati s jednom prijavom po jednom prodajnom mjestu.

Članak 6

Iz svih pristiglih prijava žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost poslanih prijava, odabrat će 10 (deset) prijava koje će biti nagrađene.

Nagrada je Dolce Gusto aparat za kavu.

 Članak 7

Dobitnik nagrade bit će objavljen 9.5.2019. na našoj web stranici www.biorela.hr

Članak 8

Dobitnik će biti obavješten putem predanih/dostavljenih kontakt podataka.

Članak 9

Nagrada će se uručiti osobno na adresu dobitnika najkasnije do 19.5.2019. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 10

Svi Natjecatelji suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko postane dobitni, tada naziv Natjecatelja, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnik nagrade, u svezi fotografija dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osniva isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki Natjecatelj potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljeni sadržaj te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim sadržajem krše prava intelektualnog vlasništva, Natjecatelj se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 11

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 12

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki Natjecatelj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi Natjecatelji biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 19.3.2019. godine

Organizator: Milsing d.o.o.

Velika cesta 99

10020 Zagreb

 


Imate pitanje?

Za sve informacije i savjete o Biorela® proizvodima obratite se u naše Savjetovalište. Tim naših liječnika i farmaceuta rado će odgovoriti na vaša pitanja.

Savjetovalište