Pravila - Super Čoko bira najljepšu uskršnju košaricu - Biorela

Najjača obitelj dobrih* bakterija

Pravila nagradnog natječaja „Super Čoko bira najljepšu uskršnju košaricu“

Članak 1

Nagradni natječaj „Super Čoko bira najljepšu uskršnju košaricu“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba limited pakiranja Biorela Choco Multi Kids  i Biorela Choco Immuno Kids s bojicama na dar.

Članak 2

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.biorela.hr

Slanjem računa te osobnih podataka (ime, prezime, grad boravišta, broj telefona) daje se suglasnost tvrtki Milsing d.o.o, da može koristiti podatke natjecatelja vezano za ovaj nagradni natječaj. Prikupljeni osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Izjavom o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici: www.biorela.hr/zastita-osobnih-podataka

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 4

  • Nagradni natječaj će početi 1.4.2022. i trajati do 24.4.2022.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na sljedeći način:

  • Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na kreativan način oslikati ili ukrasiti uskršnju košaricu koja je dio uskršnjeg omota proizvoda Biorela Choco Multi Kids i Biorela Choco Immuno Kids.

Članak 5

  • Prijava za sudjelovanje moguća je slanjem radova putem pošte te je za prijavu potrebno napraviti sljedeće korake:
  1. Upoznati se s Pravilima natječaja
  2. Izrezati stražnju stranu uskršnjeg omota u obliku uskršnje košarice, obojati ju ili ukrasiti te napisati osobne i kontakt podatke za slanje nagrade (ime, prezime, adresa, grad i broj telefona)
  3. Gore navedeno poslati na adresu: Milsing d.o.o., Vukomerička 16, 10410 Zagreb s naznakom: Nagradni natječaj: Biorela Choco Multi Kids/Biorela Choco Kids
  • Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku po odluci žirija.
  • Slanjem prijave potvrđujete da ste upoznati s pravilima natječaja.
  • Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradnog natječaja te na zahtjev Organizatora predočiti pri podizanju nagrade.

Članak 6

Iz svih pristiglih radova žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvaliteta poslanih radova, odabrat će 3 rada koji će biti nagrađeni romobilom Birdie Glow Electric i 20 radova koji će biti nagrađeni Biorela poklon paketom.

Članak 7

Dobitnici će biti objavljeni 12.5.2022. na web stranici natječaja.

Članak 8

Dobitnici će biti obaviješteni putem predanih/dostavljenih osobnih podataka.

Članak 9

Nagrade će se poslati putem pošte ili dostave na adrese dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne primi obavijest o dobivenoj nagradi ili ne preuzme nagradu, Organizator će obavijest ili nagradu poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi, smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Dobitnici su dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeli nagradu.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

Članak 10

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnici nagrada, u svezi radova dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osnivaju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene radove te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim tekstovima krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 12

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 31.3.2022. godine.

Organizator: Milsing d.o.o.


Imate pitanje?

Za sve informacije i savjete o Biorela® proizvodima obratite se u naše Savjetovalište. Tim naših liječnika i farmaceuta rado će odgovoriti na vaša pitanja.

Savjetovalište