menu icon

Pravila nagradnog natječaja Biorela® Choco Kids adventski kalendar 2024

Članak 1

Nagradni natječaj „Biorela® Choco Kids adventski kalendar 2024“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba Biorela® Choco Multi Kids adventskog kalendara.

Članak 2

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljena i dostupna na web stranici www.biorela.hr

Prijavom na nagradni natječaj i slanjem osobnih podataka (ime, prezime, adresa, broj telefona) sudionici izričito daju svoju privolu da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja ovog nagradnog natječaja. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.

Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu nagradnog natječaja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Prikupljeni osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na web stranici: www.biorela.hr/zastita-osobnih-podataka , a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 4

 • Nagradni natječaj će početi 24.11.2023. i trajati do 10.12.2023.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na sljedeći način:

 • Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je na kreativan način nacrtati crtež za naslovnicu novog Biorela® Choco Kids adventskog kalendara.
 • Crtež treba sadržavati Biorelinu maskotu Super Choco.

Članak 5

 • Prijava za sudjelovanje moguća je slanjem crteža preko web stranice biorela.hr

Za prijavu putem web stranice je potrebno napraviti slijedeće korake:

 1. Posjetiti web stranicu: biorela.hr
 2. Upoznati se s Pravilima natječaja
 3. Kliknuti na link “Prijava za nagradni natječaj” za otvaranje obrasca za prijavu.
 4. Popuniti sva polja obrasca za prijavu istinitim osobnim i kontakt podacima
 5. Uploadati crtež
 6. Prihvatiti ova Pravila postavljanjem kvačice na polje “Potvrđujem da sam upoznat i suglasan s pravilima ovog natječaja”.
 7. Sačuvati originalni crtež do kraja natječaja i objave dobitnika.

Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku po odluci žirija.

Crtež možete poslati i na email adresu savjetovaliste@milsing.com, zajedno s osobnim podacima. Slanjem crteža putem emaila prihvaćate Pravila natječaja i potvrđujete da ste upoznati s Pravilima.

Članak 6

Iz svih pristiglih crteža žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvaliteta poslanih radova, odabrat će:

 • 3 crteža koji će biti nagrađeni glavnom nagradom – godišnja zaliha proizvoda Biorela® Choco Kids sa 20 prutića
 • 10 crteža koji će biti nagrađeni utješnom nagradom- proizvod Biorela® Choco Multi Kids adventski kalendar 20+4 prutića gratis.

Članak 7

Dobitnici će biti objavljeni 15.12.2023. na web stranici natječaja.

Članak 8

Dobitnici će biti obaviješteni putem predanih/dostavljenih osobnih podataka.

Članak 9

Nagrade će se poslati putem pošte ili dostave na adrese dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne primi obavijest o dobivenoj nagradi ili ne preuzme nagradu, Organizator će obavijest ili nagradu poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi, smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Dobitnici su dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeli nagradu.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

Članak 10

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnici nagrada, u svezi radova dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osnivaju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene radove te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim djelom krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 12

Dobitnici glavnih nagrada odriču se prava na korištenje prijavljenog crteža te daju suglasnost i pravo Organizatoru na korištenje prijavljenog crteža u marketinške svrhe kao i za apliciranje dizajna/elemenata dizajna na ambalažu Biorela® Choco Kids adventskog kalendara ukoliko se Organizator odluči za to.

Članak 13

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 14

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 24.11.2023. godine.

Organizator: Milsing d.o.o.

Imate pitanje za nas? Javite nam se i saznajte sve što vas zanima!

Sve informacije i savjete o Biorela® proizvodima potražite u našem savjetovalištu. Tim naših liječnika i farmaceuta rado će odgovoriti na vaša pitanja.

Javite nam se