menu icon

Pravila nagradnog natječaja Dan planeta Zemlje

Članak 1

Nagradni natječaj „Dan planeta Zemlje“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba Biorela proizvoda.

Članak 2

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.biorela.hr

Slanjem osobnih podataka (ime, prezime, grad boravišta, broj telefona) daje se suglasnost tvrtki Milsing d.o.o, da može koristiti podatke natjecatelja vezano za ovaj nagradni natječaj. Prikupljeni osobni podaci bit će obrađeni u skladu s Izjavom o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na web stranici: www.biorela.hr/zastita-osobnih-podataka

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 4

Nagradni natječaj će početi 22.4.2021. i trajati do 26.4.2021. do 10 sati.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na slijedeći način:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je nacrtati crtež na temu Dana planeta Zemlje

Članak 5

Prijava za sudjelovanje moguća je slanjem crteža na e-mail biorela@milsing.hr

Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku po odluci žirija.

Članak 6

Iz svih pristiglih fotografija radova žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvalitetu poslanih radova 5 radova koji će biti nagrađeni Biorela poklon paketom u iznosu od 130 kn.

Članak 7

Rezultati dobitnika biti će objavljeni na Biorela Facebook stranici 28.4.2021.

Članak 8

Dobitnici će biti obaviješteni putem predanih/dostavljenih osobnih podataka.

Članak 9

Nagrade će se poslati putem pošte na adrese dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne primi obavijest o dobivenoj nagradi, ili ne preuzme nagradu  Organizator će obavijest ili nagradu poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Dobitnici su dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeli nagradu.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

Članak 10

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnici nagrada, u svezi tekstova dostavljenih za potrebe ovog nagradnog natječaja, osnivanju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno u korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljene radove te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim tekstovima krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 12

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 22.4.2021. godine.

Organizator: Milsing d.o.o.

Imate pitanje za nas? Javite nam se i saznajte sve što vas zanima!

Sve informacije i savjete o Biorela® proizvodima potražite u našem savjetovalištu. Tim naših liječnika i farmaceuta rado će odgovoriti na vaša pitanja.

Javite nam se